En spiller tilhører den klubb man først ble medlem av. Etter dette må det registreres overgang for å kunne spille for ny klubb. En spiller kan være medlem av så mange klubber man måtte ønske, men vil bare være spilleberettiget for en.

  • Overgang registreres elektronisk via Min Idrett, eller manuelt ved innsending av skjema.
  • Det er alltid spiller som initierer overgangsprosessen, enten under foresattes profil (når man er under 16 år) eller ved egen pålogging (om man er over 16 år).
  • Dersom spiller er under 18 år skal overgangen godkjennes av foresatte før den behandles av klubbene. (NB: Sjekk også i søppelkassa på mail!)
  • Eventuelt overgangsgebyr betales av spiller.
  • Det er en karantenetid på 2 dager før man er spilleklar for ny klubb. Datoen regnes fra når søknad (inkludert betalt overgangsgebyr) er bekreftet OK.

Mer informasjon om overgang finnes på Norges Håndballforbunds nettsider. Les mer »

NB: Ved overgang fra Vadsø Turnforening må alle medlemskap og avgifter være betalt før overgangen godkjennes.

Ta kontakt ✉

For foresatte / spillere

Overgang i Min Idrett