Fra og med det året man fyller 13 år, til og med det året man fyller 80 år er det påkrevd lisens for å delta på alle arrangement i regi av Norges Friidrettsforbund og dens klubber. For arrangement på bane er det krav om Helårslisens. Lisensen kommer i forskjellige "pakker", men vi anbefaler den billigste lisensen til våre utøvere.
Du kan lese mer om, å kjøpe, lisens via iSonen

Frem til 13 års alder er barnet forsikret gjennom idrettens barneidrettsforsikring.