Lisens en forsikring mot skader ved trening og kamp. Alle utøvere må ha tegnet lisens fra det året de fyller 13 år. Før det er man dekket gjennom Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring.
 
Den første lisensfakturaen kommer rundt nyttår det året man fyller 12. Deretter utstedes lisens automatisk for alle som var aktiv sist sesong. Om noen savner sin lisens så si fra.
 
 
Det er viktig å merke seg at denne forsikringen er et anliggende mellom utøver, foresatte og forsikringselskap. Klubben har ingen rolle her. Ved skade kan derfor ikke klubben (ved trener, leder eller andre) melde denne på vegne av spilleren. Klubben har heller ingen egen forsikring som dekker utøvere.
 
All skade må meldes av foresatte snarest mulig. Vi oppfordrer også om å melde hendelser der man er usikker på om det kan oppstå senskader. Som grunnregel bør alle hendelser der man oppsøker legehjelp meldes. Å melde skade er kostnadsfritt og gjøres enkelt på nett.
 
Mer informasjon om lisens finnes på Norges Håndballforbunds nettsider. Les mer »
 

For foresatte

Lisensen finner du i Min Idrett, som vist på bildet under:

For trenere

Trener har ansvar for å påse at alle spillere har betalt lisens. Ingen har lov til å spille kamper uten gyldig lisens. Informasjon om lisens finnes under laget i TurneringsAdmin, som vist på bildet under: