Vedtekter

VTF følger normallov for idrettslag vedtatt av idrettsstyret i 2011. VTFs vedtekter ble sist endret av årsmøtet i 2013

Sportsplan

VTF sportsplan skal være et styrende dokument for VTFs aktivitet. VTF sportsplan ble vedtatt på årsmøte 2017.