Hovedstyret i Vadsø Turnforening (VTF) består av leder, nestleder, fem styremedlemmer, tre varamedlemmer og ungdomsrepresentant. Representanter fra idrettene har normalt styreverv.

Hovedstyrets viktigste arbeid er klubbutvikling og samarbeid med lokalsamfunnet slik at klubben ivaretar sitt samfunnsoppdrag på en best mulig måte.

Hovedstyret i VTF arbeider kontinuerlig for at VTF skal være en positiv og inkluderende klubb som legger til rette for at alle utøvere opplever mestring, respekt og trygghet. VTF skal også være en klubb hvor flest mulige kan bedrive sine idretter så lenge som mulig.

Hovedstyret 2022:

Rolle Navn
Leder Odd Erik Rønning
Nestleder Stian Sørensen
Styremedlem Morten Fossmellem
  Eirik Milch Gebhardt
  Vivian Wara
  Anne Karin Dolonen
  Barbro Larsen
Varamedlem Ann Helena Benita Olsson
  Eli Brevik
  Monica Midthaug Khader
Ungdomsrep. Tuva Fredheim