For å drive idrett i Vadsø Turnforening må man betale medlemskap til klubben og aktivitetsavgift til den/de idretter man er med på. I tillegg krever Norges Idrettsforbund at eldre utøvere må være forsikret (såkalt lisens) mot skader under trening og konkurranser.

Nedenfor finnes en oversikt over medlemskap, avgifter og moderasjoner. Satsene er oppdatert per 16/10 2022.

Meld deg inn i Vadsø Turnforening »

Medlemskap

Medlemskap kreves for å være en del av Vadsø Turn-familien. Det forventes at alle utøvere, trenere og personer i sentrale roller skal betale medlemskap.

barn 0-8 år 50,-
ung 9-17 år 100,-
voksen 18+ år 200,-

Treningsavgift

Dette er en avgift som gir mulighet for å trene og delta på aktiviteter i VTF. Hver idrett har egne satser basert på hva idretten driver med.

  Håndball Friidrett Turn
0-8 år (fritatt) 0,- (fritatt)  0,- (fritatt) 0,-
9 år (liten) 300,- (full) 200,- (full) 400,-
10 år (mellom) 800,- (full) 200,- (full) 400,-
11-16 år (stor) 1500,- (full) 200,- (full) 400,-
17+ år (senior) 2000,-        

Moderasjoner

Søskenmoderasjon - yngre søsken innen samme idrett gis 50% moderasjon på treningsavgiften.

Trenerbarn - barn av trenere innen samme idrett er fritatt for treningsavgift. Trenere som også er utøvere regnes som "sine egne barn" og slipper dermed også treningsavgift.

NB: Alle moderasjoner legges manuelt inn i vårt medlemsregister. Feil kan forekomme, så om vi har oversett noe så ta kontakt!

Ta kontakt ✉

Lisens

Lisens en forsikring mot skader ved trening og konkurranser. Fram til fylte 13 år er utøvere dekket gjennom Norges Idrettsforbund Barneidrettsforsikring.

Fra året man fyller 13 må utøvere selv tegne lisens. Regler for når lisens må tegnes og pris er ulik for de ulike idrettene.

Krav om lisens kommer ikke fra klubben, men fra NIF og særbundende.

Ta kontakt ved spørsmål

Medlemskap og avgifter er viktig for økonomien i Vadsø Turnforening. Samtidig har vi forståelse for at dette kan være tung å betale for enkelte. Vårt mål er at alle skal med - uansett. Om det er problemer med å få betalt faktura så ta kontakt. Vi har oversikt over ulike støtteordninger som kan benyttes. I tillegg er vi alltid behjelpelig med å dele betaling opp i flere deler. Vi er her for å hjelpe.

Ved spørsmål angående medlemskap ta kontakt.

Ta kontakt ✉

Gammel løsning for innmelding

Dersom du får problemer med å melde inn via nettsiden kan også den gamle løsningen benyttes.

Medlemskap via gammel Min Idrett

Til gammel løsning for innmelding »