VTF har i mange år hatt tilbud om varierte aktiviteter for førskolebarn gjennom sitt tilbud Åpen Hall. Her legger vi til rette for lek og aktivitet for barn og foreldre som stimulerer til egenaktivitet og utforsking. Tilbudet retter seg mot småbarnsfamilier og er viktige for å vise frem klubben.

Åpen Hall arrangeres under den forutsetning at alle som deltar bidrar til å sette fram utstyr og rydde utstyr på plass igjen. Ettersom tilbudet baserer seg på frilek, og det dermed ikke er trenere fra VTF til stede når Åpen Hall arrangeres, kreves det hver sesong frivillige foresatte som rullerer på å ha ansvar for å åpne og låse Vadsøhallen i forbindelse med Åpen Hall (såkalt "nøkkelansvar").

Åpen Hall arrangeres fredager kl. 17 - 18. Vi anbefaler at de som benytter tilbudet liker Åpen Halls Facebookside for å holde seg best mulig oppdatert på tilbudet.

Kontaktperson

Karen Anne Bakkevig
Mobil: 401 21 183
apenhall@vtf.no

  Følg Åpen Hall på Facebook

Bli medlem

For å bli en del av Vadsø Turn-familen kan du melde deg eller ditt barn inn i klubben. Les mer om medlemskap i klubben.

Meld deg inn i Vadsø Turnforening »