Friidrett
Turn
Håndball

Trafikkpolicy
Hovedstyret har vedtatt en trafikkpolicy for VTF som dreier seg om trafikksikkerhet. Trafikkpolicyen gjelder for VTFs medlemmer og deres familie, som i forbindelse med foreningens aktiviteter er: Gående — syklende — kjørende.
 
Dokumentet finnes på siden for vedtekter og rutiner.
 
VTF skal bidra til at de aktiviteter foreningen gjennomfører oppleves som trygge for alle medlemmer. Trafikkpolicyen vår skal bidra til at trafikksikkerheten ivaretas for medlemmene. Dette gjelder både når de reiser til og fra aktiviteter og på andre reiser i regi av foreningen. Vi ønsker å bidra til at våre medlemmer viser gode holdninger til trafikksikkerhet også utover VTFs aktiviteter!
 
 

Friidrettstrening på friidrettsbanen mandager kl. 17-18.

Åpen for alle fra 3. klasse.

Velkommen.

Trener: Morten Fossmellem

Instruktør 3

Vi gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer 2. utgave av Varanger Sports Camp

Vil du være med på en aktiv og innholdsrik sports camp i Vadsø i sommer?

Denne gjengen er noen av dem som står klare til å aktivisere barn og unge i Varanger Sports Camp 2016. Fra venstre ser vi instruktørene Henning Rushfeldt, Synne Busk Jensen og Kristin Vik Hofseth. Til høyre hovedansvarlig for VTFs Sportscamp Frode Dolonen.

Les mer …

Det innkalles til Årsmøte i VTF torsdag 31. mars kl. 18.00 på Vadsø ungdomsskole. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være styret i hende 14 dager før årsmøtet.

 

Styret

Treningssamling

Tidligere landslagspiller Kjell Skog har vært på besøk i Vadsø for å kjøre treningssamling med VTF sine eldste spillere.  Det ble fire tøffe økter for damelaget og 16-årsspillerne i VTF. Mange slitne spillere. Man artig og lærerikt var det, det er det ikke tvil om.

Les mer …

2015-06-15 14.50.38

Vil du være med på en aktiv og innholdsrik sports camp i Vadsø i sommer?

Denne blide instruktørgjengen er noen av dem som står klare til å aktivisere barn og unge i Varanger Sports Camp. Fra venstre ser vi instruktørene Sander Hilmarsen, Otilie Næss og Kristin Vik Hofseth. Bak hovedansvarlig for Sports Campen for VTF Frode Dolonen.

Les mer …

StrategiplanHvem er Vadsø Turn og hva er viktig for oss? Hvilke verdier og mål er det som styrer aktiviteten vår? Det er spørsmål som er behandlet i vår helt ferske strategiplan som ble vedtatt på årsmøtet. Strategiplanen kan lastes ned her. Strategiplanen er første ledd i et arbeid som skal munne ut i sportsplaner for alle våre idretter.

Grasrotandelen

grasrotandelen-148

Facebook