Hovedstyret har vedtatt en trafikkpolicy for VTF som dreier seg om trafikksikkerhet. Trafikkpolicyen gjelder for VTFs medlemmer og deres familie, som i forbindelse med foreningens aktiviteter er: Gående — syklende — kjørende.
 
Dokumentet finnes på siden for vedtekter og rutiner.
 
VTF skal bidra til at de aktiviteter foreningen gjennomfører oppleves som trygge for alle medlemmer. Trafikkpolicyen vår skal bidra til at trafikksikkerheten ivaretas for medlemmene. Dette gjelder både når de reiser til og fra aktiviteter og på andre reiser i regi av foreningen. Vi ønsker å bidra til at våre medlemmer viser gode holdninger til trafikksikkerhet også utover VTFs aktiviteter!